Last Webinar

این وبینار روز پنج‌شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۹برگزار شد. آن‌چه در این وبینار مورد بررسی قرار گرفت، سطح «تاکتیکی» دیزاین بود تا استارتاپ‌ها بتوانند با دیزاین مسئله‌های بزرگی‌تری چون خلق بازارهای جدید، ایجاد تمایزهای جدید، افزایش یادآوری برند و … را حل کنند. تصور عمومی از دیزاین فقط جنبه زیبایی‌شناسی آن است، اما دیزاین استراتژیست‌ها آن را در سه سطح «استراتژیک»، «تاکتیکی» و «اجرایی» به کار می‌گیرند و مسئله‌های بزرگ‌تری را با دیزاین حل می‌کنند.
این وبینار را «تورج صابری» دیزاین استراتژیست و مدیر شرکت V A N D ارائه کرد.

اگر در وبینار شرکت کرده بودید لطفا این فرم را تکمیل کنید؟

Previous Webinars

Strategic Identity
For Public Managers
وبینار دعوتی برای مدیران روابط عمومی

۱۴ فروردین ۱۳۹۹

Design Management
For Business Managers
وبینار مدیریت دیزاین 

۲۹ اسفند ۱۳۹۸

Touraj Saberi

تورج صابری؛ دیزاین استراتژیست


مدیر شرکت بین‌المللی وند
است. در پروژه‌های مختلفی با راب جانوف و کن کاتو همکاری کرده و برنده جایزه‌های مهمی در جهان شده است. ستون‌نویس مطبوعاتی چون شرق، اعتماد، شهروند بوده و در همایش‌هایی بسیاری چون کنفرانس بین‌المللی برند تهران و همایش‌های دیزاین‌ و توسعه در وزارت صمت و رویداد تدکس در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کرده

لینک سخنرانی تورج صابری در کنگره ملی نشان شایستگی

لینک سخنرانی تورج صابری در کنفرانس سار

لینک سخنرانی تورج صابری در نشست دیزاین‌شناسی

تورج صابری‌وند تداکس دانشگاه امیرکبیر