2080

یادآوری آسان

c-1-2-scaled

2080 کافه‌ای زنجیره‌ای است که کار خود را از غرب آسیا شروع کرده‌است. هدف 2080، رقابت در بازار جهانی کافه‌های زنجیره‌ای مانند Starbucks، Costa، و Nero  ، و گرفتن سهم خود از این بازار است.

نیاز نخست مدیران این برند، پیدا کردن اسمی استراتژیک بود. تیم استراتژیِ شرکت بین‌المللی وند به این جمع‌بندی رسید که استراتژی مناسب برای نام‌گذاری، عدم تمرکز بر معنای اسم و  انتخاب نامی است که به آسانی صدایش بزنند و به راحتی  به یاد بماند.

از این رو اسم 2080، الهام گرفته از قانون پارتو، انتخاب شد، که هم ساده و کوتاه است تا راحت گفته شود، و هم به خاطر تداعی قانون پارتو در ذهن، به آسانی به خاطر سپرده می‌شود. در همین راستا دیزاین استراتژیست‌های وند تصمیم گرفتند که در طراحی لوگو، 20 را بالا و 80 را در پایین آن قرار دهند تا احتمال اینکه مخاطب، به اشتباه برند را دو هزار و هشتاد بخواند به کل از بین برود.

در ادامه تبیین استراتژی مناسب برند، استراژیست‌ها شخصیتی آرام و محترم را برای 2080در نظر گرفتند. پس رنگ‌ها، دیزاین‌ها، فضا، یونیفرم و حتی رفتار کارکنان به گونه‌ای طراحی شد که بازتاب‌دهنده احترام و آرامش شخصیت برند باشد. انگار که 2080 با ظاهر رسمی ولی رفتار صمیمی، کت را از تن درآورده و آستین‌ها را تا زده، و از مهمانان خود پذیرایی می‌کند.