Activism

مسئولیت اجتماعی یعنی اینکه بتوان مستقل از نقش‌های اجتماعی و فراتر از دغدغه‌های اقتصادی، به بهبود شرایط جامعه فکر کرد.
در شرکت بین‌المللی وند، این مفهوم به معنای کنشگری اجتماعی و کمک به تحقق صلح و برابری است. کنشگری اجتماعی وند تلاشی است در مسیر حمایت از ایده‌های انسان‌دوستانه و ایجاد آن دسته از کمپین‌های فرهنگی و اجتماعی که به بهبود شرایط جامعه و گروه‌های اجتماعی می‌انجامد.

Afghanistan project

Skill and Opportunity for Afghanistan Woman

پروژه افغانستان تلاﺷﯽاست برای مهارت آموزی به زنان افغانستاﻧﯽکه به دلیل شرایط سیاﺳﯽحاکم براین کشور،ازآموزش و دسترﺳﯽ به بازار کار محروم شده‌اند.

پروژه افغانستان، مجموعه‌ای از چند ترم آموزش رایگان و داوطلبانه مهارت‌های دیزاین است که شرکت بین اﻟﻤلی مشاوره برندینگ وند در هشتم مارس 2022 و همزمان با روز جهاﻧﯽ زن آن را آغاز کرده است. پروژهای که مهمترین هدف آن ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان این پروژه و رساندن این افراد به درآمدزاﯾﯽ است.

دیگر پروژه‌ها و کمپین‌های کنشگری اجتماعی

partnership

اگر فرد و یا شرکتی هستید که مایل است به جمع مشارکت‌کنندگان در پروژه‌های کنشگری اجتماعی وند بپیوندد و با برنامه‌های آینده همراه باشد، لطفا اطلاعات خود را وارد کنید: